CONSILIUL NAȚIONAL SANITAS SOLICITĂ CORECTAREA CARENȚELOR LEGII SALARIZĂRII PERSONALULUI BUGETAR, RĂMASE NEREZOLVATE DUPĂ ADOPTAREA O.U.G. 91/2017

Federatia Sanitas din Romania

 

COMUNICAT
CONSILIUL NAȚIONAL SANITAS SOLICITĂ CORECTAREA CARENȚELOR LEGII SALARIZĂRII PERSONALULUI BUGETAR, RĂMASE NEREZOLVATE DUPĂ ADOPTAREA O.U.G. 91/2017

În ședința din 11 – 12 decembrie 2017, Consiliul Național al Federației SANITAS din România, for decizional care reunește reprezentanții organizațiilor sindicale SANITAS din sănătate, asistență socială, inclusiv personalul TESA angajat în aceste sectoare de activitate, a analizat conținutul Ordonanței de Urgență nr. 91, recent publicată, care modifică și completează Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice.
Participanții la discuții au evidențiat toate neajunsurile acestui act normativ, care rezolvă doar o parte din omisiunile și neclaritățile Legii – cadru nr. 153/2017, subliniind în mod special acele probleme pe care partea guvernamentală se angajase, în întâlnirile anterioare, să le soluționeze.
Reprezentanții SANITAS au decis să continue demersurile la nivelul comisiilor de specialitate din Parlamentul României pentru ca, pe parcursul legislativ de aprobare a O.U.G. 91/2017, să fie incluse în textul actului normativ și solicitările SANITAS rămase nerezolvate.
O altă problemă discutată de membrii Consiliului Național SANITAS este lipsa contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate ”Sănătate”. Cei prezenți au subliniat că este pentru prima dată, în 27 de ani, când drepturile angajaților din domeniu nu sunt acoperite de prevederile unui astfel de document, negociat și semnat cu Ministerul Sănătății.
Totodată, colegii din țară au venit cu o serie de propuneri privind conținutul noului Regulament de sporuri, organizația noastră fiind pregătită să reia acest subiect în cadrul negocierilor cu Ministerul Sănătății, negocieri ce se vor derula începând cu primele zile ale lunii ianuarie 2018.

Biroul de Presă
al Federaţiei Sanitas din România

COMUNICAT  DE PRESĂ

Federatia Sanitas din Romania 

COMUNICAT  DE PRESĂ
CONSILIUL NAȚIONAL SANITAS SOLICITĂ FINALIZAREA ȘI APROBAREA CÂT MAI RAPIDĂ A MODIFICĂRILOR LA LEGEA – CADRU PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI BUGETAR

Astăzi, 23 noiembrie 2017, membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din România s-au întrunit pentru a analiza stadiul modificărilor la Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificări pe care premierul și viceprim-ministrul României, președintele Camerei Deputaților și ministrul Sănătății și le-au asumat în fața reprezentanților SANITAS, în ședința din luna octombrie 2017.
Constatăm că, în această lună, proiectul de Ordonanță de Urgență care are ca scop modificarea Legii 153/2017 a suferit repetate corecturi și completări, fără să se ajungă la o formă finală până la acest moment, fapt care nu face decât să ne îngrijoreze.
Este adevărat că, în toată această perioadă, Federația SANITAS a avut acces la formele intermediare ale proiectului de act normativ și a făcut o serie de propuneri și amendamente suplimentare, toate în concordanță cu cele discutate și acceptate în ședința Consiliului Național SANITAS din 26 octombrie. Ultimele solicitări ale Federației s-au referit la:
I. eliminarea raportării sporurilor pentru drepturile salariale aferente activității prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopții, la salariul din ianuarie 2018.
II. reformularea unor articole pentru a se preveni eventuala diminuare a veniturilor funcţionarilor publici din Direcţiile de Sănătate Publică (în perioada 2018 – 2022), precum și pentru a permite acordarea sporurilor pentru condiții de muncă și personalului tehnic, administrativ şi de deservire din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale;
III. eliminarea obligativității impuse medicilor de a efectua gărzi în afara programului normal de lucru de la funcţia de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână;
IV. renunțarea la formulări care lasă loc la interpretări ale prevederilor legale, în defavoarea diferitelor categorii profesionale de angajați din sistemul de sănătate și asistență socială.
Reiterăm faptul că toate propunerile noastre sunt în concordanţă cu cele convenite în cadrul şedinţei Consiliului Naţional SANITAS din 26 octombrie 2017 cu delegaţia guvernamentală. Acest lucru ne permite să ne exprimăm speranţa că promisiunile făcute se vor materializa în cel mai scurt timp, iar modificările / completările la Legea 153/2017, cerute de Federația SANITAS, vor fi legiferate în proxima ședință de guvern.

Biroul de presă al
Federației SANITAS din România

Respectăm decizia CONSILIULUI NAȚIONAL SANITAS

Federației Sanitas din România             

  

Respectăm decizia CONSILIULUI NAȚIONAL SANITAS

10.000 de membri SANITAS, aflați în fața Guvernului în octombrie 2017, i-au obligat pe guvernanți să caute soluții la revendicările angajaților din sănătate și asistență socială. Cu toate eforturile făcute, nici o altă federație sindicală din domeniu nu a avut capacitatea de a reuni în fața Palatului Victoria vocea a 10.000 de angajați care au cerut CORECTITUDINE față de salariați și RESPECTAREA PROMISIUNILOR din campania electorală.
Iar premierul României, vicepremierul guvernului, președintele Camerei Deputaților și ministrul Sănătății au fost cei care au prezentat soluții în fața Consiliului Național SANITAS! In aceste condiții, Consiliul din 26 octombrie a decis suspendarea acțiunilor de protest, pentru a da posibilitate Guvernului să transpună în acte normative soluțiile găsite.
În același timp, însă, Federația SANITAS este membru al C.N.S.L.R.– Frăția, confederație națională reprezentativă care are în componență nu numai structuri sindicale din sectorul bugetar, ci și organizații care reprezintă interesele angajaților din sectorul privat. În calitatea sa de membru, Federația SANITAS a luat act de decizia confederației de a declanșa proteste în mai multe sectoare de activitate, precum și de motivele care au condus la aceasta.
În condițiile în care organizațiile sindicale care reprezintă predominant interesele salariaților din sectorul privat decid declanșarea protestelor, iar aceste organizații sunt membre ale C.N.S.L.R. – FRĂȚIA, solidaritatea sindicală ne cere să fim alături de ele. Înțelegem că este vorba de încălcarea unui drept de muncă al celor care lucrează în economia privată.
Înțelegem să fim solidari cu colegii noștri, respectând în același timp Hotărârea Consiliului Național al Federației SANITAS din data de 26 octombrie, care suspendă protestele SANITAS până când Guvernul își materializează propunerile la revendicările noastre, specifice sistemului sanitar și de asistență socială.
Biroul de presă
al Federației Sanitas din România

INDEMNIZAȚIA DE HRANĂ = TICHETE DE MASĂ

INDEMNIZAȚIA DE HRANĂ = TICHETE DE MASĂ

Deoarece au apărut, în ultimele zile, foarte multe opinii despre tichetele de masă actuale și indemnizațiile / norma de hrană din Legea 153/2017, sunt necesare câteva precizări:
1. Legea – cadru nr. 153/2017 prevede acordarea indemnizației de hrană pentru TOȚI BUGETARII, de la 1 decembrie 2018, mai puțin pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
2. Indemnizația de hrană va înlocui tichetele de masă și devine OBLIGATORIE.
COMENTARIU:
De ce era nevoie să se înlocuiască tichetele cu indemnizația? Pentru că sunt, în prezent, categorii de bugetari care nu primesc tichete de masă – vezi asistența socială, dar nu este singura. Guvernanții au ales ca Legea salarizării bugetare să extindă categoriile de bugetari care vor primi acest drept și să schimbe numele acestuia în ”indemnizație”.
3. Indemnizația de hrană va avea valoarea ANUALĂ a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, dar se va acorda în tranșe lunare.
CALCUL:
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în 2018 = 1900 lei (valoare impozabilă)
Două salarii minime brute: 1900 lei x 2 = 3800 lei (valoare impozabilă)
Valoarea indemnizației de masă acordate LUNAR: 3800 lei / 12 luni = 317 lei / lună (impozabilă)
În prezent, valoarea tichetelor de masă / lună este de maxim 300 lei (impozabilă). Valoarea unui tichet variază între 10 și 15 lei.
4. Federația SANITAS a reușit să obțină de la guvernanți acordarea indemnizației de hrană de la 1 ianuarie 2018 pentru angajații din sănătate care primesc tichete de masă.
COMENTARIU
Conform Legii – cadru 153/2017, de la 1 ianuarie 2018 nu se mai acordă tichete de masă. Ele sunt înlocuite cu indemnizația de hrană, dar începând cu data de 1 decembrie 2018. Practic, în intervalul 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018, nici un salariat nu mai beneficia de acest drept. Din această cauză, angajații care primesc, în prezent, tichete de masă, ar fi avut, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2018, o pierdere a venitului lunar. Pentru angajații cu salarii mici – precum infirmiere, brancardieri etc., această pierdere ar fi reprezentat până la 20% din valoarea salariului.
În 26 octombrie 2017, SANITAS a reușit să-i determine pe guvernanți să accepte anularea acestei măsuri nedrepte și discriminatorii. Așteptăm draftul de act normativ care repară nedreptatea!

Federatia Sanitas din Romania – 26 octombrie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ
REPREZENTANȚII GUVERNAMENTALI AU VENIT CU SOLUȚII LA REVENDICĂRILE SANITAS, PENTRU A NU SE AJUNGE LA GREVA GENERALĂ ÎN SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Astăzi, 26 octombrie 2017, la ședința Consiliului Național al Federației SANITAS din România au participat, în calitate de invitați, premierul Mihai Tudose, președintele PSD Liviu Dragnea, viceprim-ministrul Ion Marcel Ciolacu și ministrul Sănătății, Florian-Dorel Bodog.
Reprezentanții guvernamentali au afirmat că înțeleg argumentele cu care Federația SANITAS își susține revendicările și, în baza acestora, și-au reconsiderat o serie de puncte de vedere referitoare la Legea – cadru nr .153 / 2017 și legislația conexă. Astfel, aceștia au propus următoarele soluții la cererile SANITAS:
► Începând cu 1 ianuarie 2018, tichetele de masă vor fi înlocuite cu norma de hrană care va fi acordată lunar.
► În lunile ianuarie și februarie 2018, în baza unei derogări instituite prin hotărâre de guvern, se vor acorda toate sporurile aflate, în prezent, în plată, indiferent dacă se depăşeste plafonul de 30% impus de Legea nr. 153/2017.
► În următoarea perioadă, vor demara negocierile pentru elaborarea unui nou Regulament de sporuri, aplicabil angajaţilor din Sănătate și Asistență socială începând cu 1 martie 2018.
► Se va păstra forma actuală de efectuare și plată a gărzilor pentru medici.
Federația SANITAS va participa la toate discuțiile pentru definitivarea actelor normative care vor pune în aplicare propunerile de mai sus, având permanent în atenție ca nici unui angajat din Sănătate și Asistență socială să nu-i fie afectat venitul net.

P R E Ş E D I N T E
Leonard BĂRĂSCU

Federatia Sanitas din Romania – Comunicat de presa

COMUNICAT DE PRESĂ
ÎNTÂLNIRE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, PENTRU CLARIFICAREA REVENDICĂRILOR SANITAS
Astăzi, 20 octombrie 2017, a avut loc prima rundă de negociere la Ministerul Sănătății, între reprezentanții SANITAS și cei guvernamentali, discuție demarată ca urmare a promisiunilor premierului Mihai Tudose. Alături de ministrul Sănătăţii, au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Un prim subiect analizat fost cererea expresă a SANITAS de acordare a tichetelor de masă /a normei de hrană pe tot parcursul anului 2018. În prezent, Legea 153/2017 prevede renunțarea, de la 1 ianuarie 2018, la tichetele de masă și acordarea unei indemnizații de hrană începând cu 1 decembrie 2018. Prevederea va genera, pe parcursul anului viitor, scăderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale din sănătate și asistență socială, astfel că federația consideră această măsură ca fiind total inacceptabilă. Partea guvernamentală a promis că va căuta soluții pentru această solicitare.
Un alt subiect analizat astăzi a fost cel al bursei rezidenților, SANITAS primind asigurări că aceasta va fi plătită și în anul 2018, cel puțin în lunile ianuarie și februarie. În ceea ce privește regulamentul de sporuri, s-a discutat o variantă de lucru care prevede ca sporurile să crească de la 1 ianuarie 2018 cu 25%, raportat la valoarea din decembrie 2017, acestea rămânând la nivelul respectiv pe tot parcursul anului 2018.
Iulian Pope, prim-vicepreşedinte Sanitas: ”Astăzi nu s-a decis nimic. Discutăm o posibilitate de creștere a sporurilor cu 25%, raportat la valoarea din decembrie 2017, apoi conservarea lor la acest nivel pentru tot anul 2018. Deocamdată sunt doar variante de lucru. Referitor la intenția guvernului de a crește norma orară de bază a medicilor, solicitarea noastră fermă este să se renunțe la suplimentarea numărului de gărzi obligatorii. Cerem să se păstreze numărul actual de gărzi, iar cele efectuate în plus să se plătească suplimentar, la fel ca și până acum .”
Federația SANITAS este, în continuare, nemulțumită de intenția guvernului de a trece contribuțiile sociale din sarcina angajatorului în cea a angajatului de la 1 ianuarie 2018, ceea ce, conform calculelor federației, va limita creșterile salariale promise pentru sănătate și asistență socială la aproximativ 4%.
Discuțiile vor continua și în zilele următoare. Federația SANITAS speră ca partea guvernamentală să se încadreze în termenul convenit ieri, 19 octombrie 2017, în dialogul cu premierul Mihai Tudose, astfel ca joi, 26 octombrie, Consiliul Național al SANITAS să decidă în cunoștință de cauză acțiunile viitoare ale membrilor de sindicat.

19 octombrie 2017

Federatia SANITAS -Miting si Mars de Protest – 19.10.2017

Posted by Federatia Sanitas din Romania on 2017 m. spalis 19 d.

Sa ne aparam drepturile la mitingul din 19 octombrie 2017

Federatia SANITAS

Posted by Federatia Sanitas din Romania on 2017 m. spalis 17 d.

www.000webhost.com